DAARNA EINDIG DIE SAMEKOMS VAN DIE GEMEENTE MET DIE GEWONE SEËN ALDUS

Verhef u harte tot God en ontvang die seën van die Here:

Die Here seën u en behoed u; die Here laat sy aangesig oor u skyn en sy u genadig; die Here verhef sy aangesig oor u en gee u vrede! (Numeri 6:24-26)

Alternatiewe:

Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees die Heilige Gees sy met julle almal! Amen. (2 Korinthiërs 13:13)

Mag die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tyd gely het, julle volmaak, bevestig, versterk en grondves! Aan Hom die heerlikheid en die krag tot in ewigheid. Amen. (1 Petrus 5:10 - 11)