Die 1559-Institusie van die Christelike Godsdiens deur Johannes Calvyn

Die Afrikaanse vertaling van die Institusie is gedoen deur Prof HW Simpson

medewerkers Prof LF Schultze en Dr CMM Brink.

 

Regsklik op die keuse hoe u die instutusie wil gebruik

1536 Intitusie vir "The Word"

1536

 

  Stoor die ZIP-lêer op u rekenaar

  Dubbelklik op CalvynJ_Institusie_1536.gbk.exe

  Installasie word outomaties gedoen

Verkorte Institusie (Duvenage) vir "The Word" 

Verkorte Institusie

  Stoor die ZIP-lêer op u rekenaar

  Dubbelklik op InstitusieVerkort_TW.exe

  Installasie word outomaties gedoen

1559 Institusie vir die rekenaar

CD / Rekenaar

  Pak die ZIP-lêer uit in 'n vouer

  Regsklik op CalvynJ_Institusie.exe en klik op 'Create a shortcut'.

  Skuif die skakel (shortcut) na waar u verkies.

  U kan ook al die lêers op 'n CD / Datastokkie skryf